Vyhľadaj
Vozdlové rds | Ručné rds | Siete | Mobilné dáta | Moduly| Prezentácie
Prezentácie a riešenia
SK: Komplexná prezentácia ručných rádiostaníc série Tait Orca 5000
Type: Power Point Presentation, File: ppt (zip), Size: 1,2MB
SK: Ako prejsť z konvenčného systému na trunkový systém?
Type: power Point presentation, File: ppt (zip), Size: 12,8MB
SK: Všeobecný opis trunkových systémov

Type: case study, File: pdf, Size: 374,1KB

SK: Niekoľko riešení privátnej rádiovej siete
Type: solution, File: pdf, Size: 202,8KB