Vyhľadaj
Všeobecné informácie
SK: Prezentácia ponúkaných produktov pre rok 2005, vrátane stručnej histórie

File: PPT (zip), Size: 4.6MB

SK: Portfólio produktov WRX Slovakia pre rok 2005 (V4)
NEW

File: pdf, Size: 3.2MB

SK: Prehľad satelitných sietí Iridium, Globalstar, Thuraya
NEW

File: PPT (zip), Size: 1.8MB

SK: Profil spoločnosti 2005
File: pdf, Size: 1.4MB
EN: Company Profile
File: pdf, Size: 384.6KB
EN: WRX Satellite Communication (Iridium, Globalstar, Thuraya, Inmarsat)
File: pdf, Size: 4.7MB